HPN PROJEKT

Dopravně inženýrské opatření (uzavírka) půjčovna přechodného značení

Vypracujeme dopravně inženýrské opatření (DIO) pro všechny typy uzavírek a objížděk komunikací na silnicích všech tříd, včetně dálnic.

Samozřejmostí je i zapůjčení veškerého přechodného dopravního značení, vč. instalace a zajištění servisu značení po celou dobu trvání stavby.

 

Každé námi zhotovené DIO (projekt uzavírky) je vždy kompletně projednáno se všemi dotčenými subjekty jako jsou Policie ČR, správci komunikací (ŘSD ČR, SÚS, obce), autobusoví dopravci, obecní úřady a příslušné silniční správní úřady podle §24 a §25 zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích.

 

Samozřejmostí dopravně inženýrského opatření je stanovení přechodné úpravy silničního provozu na komunikacích dle §77 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích.

Ve velmi krátké době je námi vyhotovené a projednané dopravně inženýrské opatření připravené k instalaci na vaší stavbě.

Zpracování cenové nabídky

Firma / obec

Jméno

E-mail

   Pasport místních komunikací
   Pasport a projekt dopravního značení
   Značení cyklotras
   Dopravně inženýrské opatření
   Kulturní a turistický cíl
   Orientační systém
   Dodávka a montáž dopr. značení
   Půjčení přechodného dopr. značení

Vaše zpráva


   Souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů.