HPN PROJEKT

Pasport, projekt a montáž dopravního značení

Nabízíme kompletní služby v dopravním značení, jak zpracování pasportu a projektu svislého a vodorovného dopravního značení ve vašem městě nebo obci a tak i následnou dodávku a montáž dopravního značení.

Jedná se o pasportizaci stávajícího stavu dopravního značení a dále o zhotovení projektu značení tak, aby bylo v souladu s platnými technickými podmínkami a normami.

Samozřejmostí je kompletní projednání projektové dokumentace dopravního značení (stanovení místní úpravy provozu) dle zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích se všemi dotčenými subjekty jako dopravní inspektorát Policie ČR, silniční správní úřad, atd.

Takto zpracovaná projektová dokumentace slouží jako základní dokument pro evidenci, obnovu a doplnění dopravního značení.

 

Pasport a projekt dopravního značení je možné zpracovat v několika typech softwaru (Gobec, CorelDraw, AutoCad, Misys).

 

 

 

 

 

Jak vypadají přípravy projektu na pasport dopravního značení?

  1. zpracování cenové nabídky
  2. objednávka pasportu a projektu
  3. zpracování návrhu dopravního značení
  4. zaslání pasportu a projektu obci k připomínkování
  5. projednání s Policií ČR, dopravním inspektorátem
  6. zajištění stanovení místní úpravy provozu příslušným silničním správním úřadem
  7. předání pasportu a projektu, vč. cenové kalkulace na výměnu a doplnění dopravního značení
  8. dodávka a montáž dopravního značení

 

V případě zájmu Vám rádi vyhotovíme nezávaznou cenovou nabídku na zpracování pasportu a projektu dopravního značení tak i na realizaci dopravního značení, dle zpracované dokumentace.

Zpracování cenové nabídky

Firma / obec

Jméno

E-mail

   Pasport místních komunikací
   Pasport a projekt dopravního značení
   Značení cyklotras
   Dopravně inženýrské opatření
   Kulturní a turistický cíl
   Orientační systém
   Dodávka a montáž dopr. značení
   Půjčení přechodného dopr. značení

Vaše zpráva


   Souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů.