HPN PROJEKT

Značení cyklotras a cyklostezek

Zpracujeme projekt značení cyklotras nebo cyklostezek podle vašich požadavků, včetně potřebného projednání se všemi dotčenými subjekty (vlastníci komunikací / pozemků, Policie ČR, silniční správní úřad, …).

Zajistíme přidělení čísla cyklotrasy Klubem českých turistů a následné zanesení trasy do map a turistických průvodců.

Dále je možné navrhnout rozličný mobiliář pro zvýšení komfortu vaší cyklotrasy nebo cyklostezky, jako jsou odpočívky (zastřešené / nezastřešené), stojany na kola, odpadkové koše, stojany s informačními mapami apod.

Informační mapy graficky zpracujeme dle vašich návrhů a doplníme o informace týkající se dotčené lokality, vč. fotografií.

 

Zpracování cenové nabídky

Firma / obec

Jméno

E-mail

   Pasport místních komunikací
   Pasport a projekt dopravního značení
   Značení cyklotras
   Dopravně inženýrské opatření
   Kulturní a turistický cíl
   Orientační systém
   Dodávka a montáž dopr. značení
   Půjčení přechodného dopr. značení

Vaše zpráva


   Souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů.